Õpilaste vastuvõtt 1., 7. ja 10. klassi 2021/2022 õppeaastaks

vastuvõtt

Tallinna Reaalkooli klassid õppeaastaks 2020/21 on komplekteeritud.

Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022 õppeaastaks

  • Registreerimine kooliküpsusuuringule algas 21. jaanuaril kell 10.00 kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu ja oli avatud 29. jaanuarini.
  • 1. klassi kooliküpsusuuring 2021/2022. õppeaastaks toimus 13.-14. veebruaril.
  • Õpilaskandidaatide vastuvõtmise või mittevastuvõtmise otsusest teavitatakse lapsevanemaid kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu hiljemalt 22. veebruariks.

Täpsem info: vastuvõtt 1. klassi

Vastuvõtt 7. klassi 2021/2022 õppeaastaks

  • Sisseastumiskatsete testid eesti keeles ja matemaatikas toimuvad 15. märtsil 2021. Juhul kui epidemioloogiline olukord ei võimalda testide sooritamist Tallinna Reaalkoolis, sooritavad kandideerivad õpilased distantsilt e-testid. E-testid viiakse läbi 2021. aasta aprillikuus.
  • Registreerimine testidele on avatud 15.-28. veebruarini 2021 Tallinna Reaalkooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu.

Täpsem info: vastuvõtt 7. klassi

Vastuvõtt 10. klassi 2021/2022 õppeaastaks

2021. aasta kevadel korraldavad Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.
Lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast viiakse sisseastumistestid läbi 9. aprillil kell 10.00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) Eksamite Infosüsteemis (EIS). Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt maikuu jooksul.

Registreerimine Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsetele toimub Ühiskatsete Infosüsteemi kaudu alates 15. veebruarist kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni.

Täpsem info vastuvõtukorrast 10. klassi ja ühiskatsete läbiviimise korrast

Vaata ka: Tallinna Reaalkooli vastuvõtu tingimused ja kord