Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


2017 Saksamaa  

2.-8. aprillil viibivad 7. klassi õpilased Hannah Kaarma, Gretel Tiivel, Hardi Hakk ja Luca Remmel koos õpetajate Egle Pihlapi ja Tiia Niggulisega projekti „Accompany me!“ raames Saksamaal.

Projektis osalevad lisaks Eestile ka Makedoonia, Norra ning Saksamaa õpilased. Nende päevade jooksul teevad õpilased tööd rahvusvahelistes gruppides. Nädala jooksul tutvutakse kohaliku kingatootmisettevõttega, õpitakse uut toodet disainima ja presenteerima.

Õppereis on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmi Erasmus+ projekti raames.

Õpilaste grupid liiguvad klassist klassi ning tutvustavad üksteisele põnevaid katseid, loevad teadusuudiseid, teevad ettekandeid ja õpetavad toredaid mõttemänge.

30.03-2.04 toimusid Pärnus U16 vanuseastme neidude Eesti meistrivõistlused males, kus kaksikvõidu saavutasid Tallinna Reaalkooli noored. Eesti meistriks tuli Grete Olde ning 2. koha saavutas Liina Tõnso.

Palju õnne! Täpsem info: http://www.maleliit.ee/

teaduspaev v  

2004. aastal pandi Tallinna Reaalkoolis alus teaduspäeva traditsioonile. Sel aastal toimub teaduspäev 4. aprillil. Tundides esinevad külalised väga erinevatel teemadel. Näiteks kõneldakse Eestist kui kosmoseriigist, astrofüüsikast, gravitatsioonilainetest, manussüsteemide tarkvarast, mittelineaarsest karjäärist, arhitektuurist, Eesti majandusest 2017. aastal jne.

Teaduspäeva aktuse peaesineja on 1938. aastal asutatud Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Aktusel autasustatakse olümpiaadidel ja teadusvõistlustel piirkonna- ning lõppvoorus edukalt esinenud õpilasi.

Reaalkooli II korrusel avatakse samal päeval näitus „8. klasside herbaariumid ja putukakollektsioonid".