Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


2017 tervishoiumuuseum   Üheksandad klassid läbisid 5-nädalase bioloogiatsükli Tervishoiumuuseumis. Kuulati palju põnevaid loenguid ning tehti mitmeid laboratoorseid töid ja teste. Muuseumitunnid olid elamusterohked.
 korvp1 2017  korvp2 2017 korvp3 2017  korvp4 2017 

 

18. oktoobril toimusid Kalevi Spordihallis Eesti Koolispordi Liidu 3x3 korvpallivõistlused. Tallinna Reaalkooli mängijad olid esindatud neljas erinevas võistlusklassis ning esineti silmapaistvalt, väärikalt. 4.-5. kl posid - I koht, 6.-7. kl poisid - I koht, 9. kl poisid - III koht, gümnaasiumi noormehed - I ja II koht.

kooristuudio2

2017 keemiaviktoriin  

Tallinna Reaalkooli 9.c klassi võistkond koosseisus Martin Rahe, Argo Merilo ja Kaur Reidma, saavutas 14. oktoobril Tallinna XVIII keemiaviktoriini I voorus II-III koha. Õpilased murdsid pead küsimuste üle argoonist (keemiline element nr 18), sulamitest, katsevahenditest, silmapaistvatest teadlastest, ainete triviaalnimetustest jpm.
Võistkond pääses edasi II vooru, mis toimub 2018. a märtsis.

polevkivi4 2017   12. oktoobril külastasid 9. klassid oma klassijuhatajate ja geograafiaõpetajate juhtimisel Ida-Virumaa tööstusmaastikke. Õppekäigul tutvuti Eesti kaevandusmuuseumiga, kus saadi ülevaade põlevkivi kaevandamise ja töötlemise ajaloost ning turniti aherainemägedel. Õppekäigu naelaks kujunes matk Põhja-Eesti pankrannikule Saka klindil. Õpilastel avanes tore võimalus koguda kivimeid ja kivistisi.
Teel Kohtla-Nõmmele peatuti Järve mõisas, kus meenutati Vabadussõja alguspäevi ning süüdati küünlad Vabadussõjas langenud õpilassõduri Harald Triegeli mälestuseks. 
1a okt2017    1.a klass käis tutvumas keskraamatukoguga ja kohtus kirjanik Indrek Koffiga ning sai kingituseks tema raamatu "Kooliraamat".