Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


18. märtsil 2017. aastal kell 10.00 korraldavad Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.

Katsetele saab registreeruda 1. märtsist (10.00) kuni 15. märtsini 2017. a. Ühiskatsete infosüsteemis http://katsed.tln.edu.ee/.

Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine ja parandamine ning õpilaskandidaatide tulemuste avalikustamine.

Praktilistest töödest (kirjalikest testidest) on võimalik vabastust taotleda ning kandideerida ainult vestluse ja lõputunnistuse alusel neil, kes on 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud järgmiste üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru: bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika. Kirjalikest testidest vabastuse taotlemiseks tuleb end registreerida ühiskatsetele hiljemalt 8. märtsiks 2017. Kirjalikest testidest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 14. märtsil 2017.

Sisseastumistestide tulemused avalikustatakse infosüsteemis hiljemalt 29. märtsil 2017 (10.00). Ühes testide tulemuste avalikustamisega annavad koolid teada ka vestlusele kutsumise otsusest ning vestluse toimumise aja.

Laupäeval, 4. märtsil 2017 toimub Tallinna Reaalkoolis gümnasistide korraldatud avatud uste päev teemal "Reaalkooli gümnaasiumielu tegelikkuses", kuhu on oodatud kõik Reaalkooli kandideerijad.

Registreeru katsetele siit. 

Tallinna Reaalkool avab 2017. aasta sügisest uue gümnaasiumiastme õppesuuna: reaal-meditsiini õppesuuna. Selle loomine lähtub Tallinna Reaalkooli õpilaste huvidest ja valikutest õpingute jätkamisel ülikoolides ning kooli pikaaegsest traditsioonist reaal- ja loodusainete õpetamisel. Reaal-meditsiini õppesuuna õpilased saavad kujundada parema arusaamise inimese anatoomiast ja füsioloogiast, organismides kulgevatest protsessidest ning tervisekäitumisest. Õppesuuna väljatöötamisel ja rakendamisel tehakse koostööd Eesti tervishoiuasutustega.

Suunakursustena on väljatöötamisel anatoomia ja füsioloogia ning kliinilise meditsiini kursus, samuti kursused reaal- ja loodusteaduste rakendamisest meditsiinis ning tervishoiust ja ühiskonnast. Esimene aasta on katseaasta, mille käigus suunakursuste konkreetne õppesisu järjest täieneb. Suuna õpilaste õppekavas on ka elu keemia valikkursus, mille õppematerjalid töötasid Eesti Teadusagentuuri programmi TeaMe raames välja Reaalkooli bioloogia- ja keemiaõpetajad koostöös Tartu Ülikooliga. Suunakursuste läbimist toetavad Reaalkooli õppekava kujundamisel tehtud valikud: täiendavad kursused füüsikast, bioloogiast ja keemiast.

Täna on Tallinna Reaalkoolis reaal-programmeerimise, reaal-tehnoloogia ja reaal-majanduse õppesuunad. Kõik need õppesuunad jätkavad ka 2017.−2018. õppeaastal.

Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor toimus 15. veebruaril. Tallinna Reaalkoolist olid parimad:

  • 5. klass – Renate Piik (I koht), Anett Veskimägi (6. koht);
  • 6. klass – Iir Niinemaa (I koht), Gregor Ludvig Kikas (4. koht);
  • 7. klass – Pilleriin Raidma (II koht);
  • 8. klass – Hanna Maria Vinkel (I koht), Kaarel Tamuri (II koht).

Õnnitleme ja täname õpetajaid: Piret Otsa, Maiju Kerme

9. märtsil korraldab Eesti Muinsuskaitse Selts Tallinnas mälestuspäeva, et meenutada 1944. aasta pommirünnakut Tallinnale ja teistele Eesti linnadele. Traditsiooniliselt toimub kell 12.00 Siselinna kalmistul pärgade panek pommitamisohvrite mälestusmärgi juures ja kell 18.00 mälestusteenistus Niguliste kirikus. Kell 19.15 süüdatakse küünlad Harju tänava veeres.

Pidades silmas tänavust laste ja noorte kultuuri aastat, peab seekord mälestusteenistusel aastapäevakõne Tallinna Reaalkooli 11. klassi õpilane Uku Kert Paidra. Esineb noorte segakoor HUIK!

2017 konevoistlus Kretel
Kretel Kopra
 

1. märtsil toimus Tallinna Reaalkoolis rahvusvahelise kõnevõistluse (International Public Speaking Contest) vabariiklik voor. Tegu on rahvusvahelise publiku ees kõnelemise konkursiga ning Reaalkooli ruumides selgitati välja, kes pääseb esindama meie riiki selle prestiižse ürituse ülemaailmses finaalis.

Üritus jagunes kolmeks etapiks. Esimeses voorus jagunesid kõik osalejad nelja rühma ning läksid igaüks eri klassidesse esitama žüriile varem ette valmistatud kõnesid. Igast rühmast pääsesid edasi parimad kõnelejad, kelleks sel aastal olid Kristin Anett Remmelgas, Oskar Samuel Rebane, Taavi Karvanen, Aleksei Lanberg, Anna Marie Paabumets, Tanel Marran, Elo Vahtrik, Jegor Rozanov, Kristin Raud, Anna Maria Rüütmann, Sten-Jan Sarv ning Kretel Kopra.

Eelkoolis on talvine koolivaheaeg 27. veebruarist kuni 5. märtsini. Kohtumiseni pärast vaheaega!