Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


 2017 Silma  

30. märtsil viibis 7.A klass kogu koolipäeva looduses. Külastasime Silma Looduskaitseala ning meie päevateema oli lindude ränne. Nägime palju rändlinde, kes on asunud juba pesitsema või on Loode-Eestis läbirändel: hallhaned, kühmnokk-luiged, hõbehaigrud, laugud, merikotkad, hõbekajakad jpt. Erakordne oli, et kuulsime üsna harva esinevat lindu nagu hüüp. Päeva jooksul õppisime äpi abil linde määrama, kuulasime ka loengut lindude rändest ning matkasime kaitsealal. Oli tore päikesepaisteline õuesõppepäev. Õpilastega olid kaasas klassijuhataja Mirja Särg ja bioloogiaõpetaja Tiina Talvi.

2017 sisesoudmine  

Tallinna koolinoorte sisesõudmise meistrivõistlustel saavutasid Reaalkooli põhikooli poisid II koha. Meeskonda kuulusid: Johann Saavaste, Carl Bret Parko, Markus Moora, Kaspar Päärson, Sander Valt.

Õnnitleme!

Õpilaste teadustööde riikliku konkursi teise vooru ehk Õpilaste teadusfestivalile pääsesid 10 Reaalkooli õpilast:

2017 Huntsaar Maria Keridon  
 • Maria Huntsaar (12. kl) – Hundi kuvand meedias ja selle seos kariloomadele tekitatud kahjudega. Juhendaja: Tiina Talvi;
 • Karl-Ander Kasuk (12. kl) – Polümeermembraan─elektrolüüt kütuseelemendi katalüsaatorite Pd nanoosakeste ja PtPd sulami nanoosakeste süntees ning karakteriseerimine. Juhendaja: Heili Kasuk.
 • Maria Keridon (11. kl) – Farmakogenoomika rakendamise võimalused. Juhendaja: Lili Milani;
 •  
 • Liisa Marie Kerner (11. kl) – Kanepi mõju inimorganismile ning teadmised kanepist TRK ja Viborg Katedralskole gümnaasiumiõpilaste hulgas. Juhendaja: Kersti Veskimets;
 • Maris Kluge (12. kl) – Drosophila melanogaster’i kahe silmaspetsiifilise enhanserliini ekspressiooni tugevuse võrdlus. Juhendaja: Mari Palgi;
 • Henri Kopra (12. kl) – Natsume Sōseki elulugu ning tõlkekvaliteedi võrdlus romaani "Botchan" näitel. Juhendaja: Tiia Niggulis;
 • Karmen Markov (12. kl) – Taimetoitluse populaarsuse põhjused ja taimetoitlaste teadlikkus selle toimest organismile. Juhendaja: Kersti Veskimets;
 • Mirel Mesila (11. kl) – Proteiinkinaasi Aurora B jaoks biligandsete inhibiitorite arendamine ning biokeemilise mitte-radioaktiivse inhibeerimismeetodi väljatöötamine. Juhendaja: Darja Lavõgina;
 • Laima Šusta (9. kl) – Merekarbid loodusliku uurimisobjektina interdistsiplinaarse praktilise töö arendamisel. Juhendaja: Darja Lavõgina;
 • Teet Egert Vaabel (12. kl) – Mesila kui ökoloogiline konsortsium. Juhendaja: Tiina Talvi. 

Palju õnne!

29. märtsil toimus Pirita Majandusgümnaasiumis Kokapoiste konkurss 2017, kus Mihkel Paumverk ja Kert-Henri Orasmäe saavutasid 3. koha.

2017 kokapoisid  

Konkursi eesmärk on populariseerida kokandust poiste seas ning tervislikku toitumist. Hõrgud ja isuäratavad võistlustööd valmisid teemal „Me kahekesi tuleme...“ kohapeal 30 minuti jooksul. Tööd tuli minuti jooksul esitleda žüriile ning kaasvõistlejatele. Žürii hindas toidu valmistamise käiku, võistlejate koostööd, toidu maitset, loovust toidu esitlemisel ning ka kokapoiste outfit’i (st välimust, visuaalset tervikut).

Kõikidest konkursil osalenud retseptidest valmib elektrooniline fotodega retseptikogumik. Täpsemad tulemused: https://www.facebook.com/piritakool/posts/1469080583125481

2017 male   Tallinna koolinoorte male meistrivõistlustel saavutas Tallinna Reaalkool I koha. Meistermeeskonda kuulusid: Rene Lumiste, Margareth Olde, Georg Nero, Grete Olde, Kristiina Liiv. 
Õnnitleme! 
2017 Laurima  

Märtsis ja aprillis 2017 on võimalik tutvuda 8. klassi õpilase Nele Laurima näitusega "Äkki ma oskan lennata". Erinevates tehnikates valminud teostel on kujutatud tasakaalu ja elurõõmu. Näitus on trepigaleriis üleval 13. aprillini.