Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Tallinna Reaalkooli vastuvõtu kord ja uute õpilaste vastuvõtt

 1. Üldsätted
 2. Vastuvõtt 1. klassi
  Õpilaskandidaatide vastuvõtmise otsusest teavitatakse lapsevanemaid kooli veebilehel avaneva Infosüsteemi kaudu  22. veebruaril.
 3. Vastuvõtt 7. klassi

  Vastuvõtt 7. klassi 2017/2018. õppeaastaks. Sisseastumistestid 7. klassi toimuvad 18. märtsil 2017 kell 11.00. Sisseastumistestidele saab registreeruda 1. - 16. märtsini 2017 kooli infosüsteemi kaudu. 18. märtsil palume õpilasel kaasa võtta õpilaspilet, klassitunnistuse kinnitatud koopia, kirjutus- ning joonestusvahendid ja vahetusjalanõud. Sisseastumistestide tulemused ja vestlusele kutsumise aeg avalikustatakse 24. märtsil 2017 (pealelõunasel ajal) kooli infosüsteemi kaudu. Vestlused õpilase ja vanemaga toimuvad 27.- 31. märtsil 2017. Otsusest lapse 7. klassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või varunimekirja jäämise kohta teavitab kool vestlusele kutsutud õpilase vanemat hiljemalt 7. aprillil 2017 kooli infosüsteemi kaudu.

 4. Vastuvõtt 10. klassi

  Vastuvõtt 10. klassi 2017/2018. õppeaastaks. 18. märtsil 2017. aastal kell 10.00 korraldavad Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Katsetele saab registreeruda 1. märtsist (10.00) kuni 15. märtsini 2017. a. Ühiskatsete infosüsteemis http://katsed.tln.edu.ee/. Praktilistest töödest (kirjalikest testidest) on võimalik vabastust taotleda ning kandideerida ainult vestluse ja lõputunnistuse alusel neil, kes on 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud järgmiste üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru: bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika. Kirjalikest testidest vabastuse taotlemiseks tuleb end registreerida ühiskatsetele hiljemalt 8. märtsiks 2017. Kirjalikest testidest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 14. märtsil 2017.
  Sisseastumistestide tulemused avalikustatakse  infosüsteemis hiljemalt 29. märtsil 2017 (10.00). Ühes testide tulemuste avalikustamisega annavad koolid teada ka vestlusele kutsumise otsusest ning vestluse toimumise aja. Vaata ka: vastuvõtt 10. klassi

 5. Vastuvõtt 2.−6. ja 8.−9. ning 11.−12. klassi
  2016.-2017. õa on II - VI, VIII ja IX klassid komplekteeritud.
  Täiendav vastuvõtt 5. klassi 2017/18 õppeaastaks. Vaata siit.
  Täiendav vastuvõtt 11. klassi 2017/18 õppeaastaks. Vaata siit.
 6. Tallinna Reaalkooli vastuvõtu korra muutmine

RSS