Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Tallinna Reaalkooli vastuvõtu kord ja uute õpilaste vastuvõtt

 1. Üldsätted
 2. Vastuvõtt 1. klassi
  Kooliküpsusuuring 1. klassi 2018.-2019. õppeaastaks toimub veebruaris* 2018.
 3. Vastuvõtt 7. klassi
  Sisseastumistestid 7. klassi 2018.-2019. õppeaastaks toimuvad märtsis* 2018.
 4. Vastuvõtt 10. klassi
  Ühiskatsed 10. klassi 2018.-2019. õppeaastaks toimuvad märtsis* 2018.
 5. Vastuvõtt 2.−6. ja 8.−9. ning 11.−12. klassi
  2017.-2018. õa on II - VI, VIII ja IX klassid komplekteeritud.
 6. Tallinna Reaalkooli vastuvõtu korra muutmine

* Täpsed kuupäevad selguvad pärast vastuvõtu korra kinnitamist Tallinna Haridusameti poolt.