Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


2016. - 2017. õa

 • osalemine XII noorte laulu- ja tantsupeol “Mina jään”
  • mudilaskoor (ettelaulmisel I kategooria), dirigent Katri Veskimeister
  • poistekoor (ettelaulmisel I kategooria), dirigent Heli Roos
  • tütarlastekoor (ettelaulmisel I kategooria), dirigent Heli Roos
  • segakoor (ettelaulmisel I kategooria), dirigent Eve Karp
 • osalemine Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel ansamblite konkursil: 7.a klassi segaansambel "Kolm ruudus", juhendaja Heli Roos ning 12. klassi segaansambel, juhendaja Annika Lundver (vil! 128)
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm - 7.a klassi segaansambel "Kolm ruudus", juhendaja Heli Roos (IV koht)

2015. - 2016. õa

 • JazzPopFest Viimsis
  • segakoor B-kategoorias I koht,
  • tütarlasteansambel III koht ja publikupreemia,
  • parima juhendaja eripreemia - Eve Karp.
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 15
  • gümnaasiumi neidudeansambel - I koht (juhendaja Eve Karp)
  • 11. klassi segaansambel - III koht (juhendaja Annika Lundver vil!128)
 • Alo Mattiiseni 20. muusikapäevadel neidudeansambli II koht, juhendaja Eve Karp
 • Kreekas toimunud Kalamata laulufestival Kooristuudio tütarlastekoorile folkloori ja noortekooride arvestuses I koht ja kulddiplom (juhendaja Heli Roos)

2014. - 2015. õa

 • Kooliteatrite riigifestivalil näitlejapreemia Tommi Allar Oja, juhendaja Liisi Tegelmann
 • XIV rahvusvahelise koorikonkursil "Tallinn 2015" tütarlastekoorile noortekooride kategoorias II koht (juhendaja Heli Roos)
 • Vabariiklikul koolinoorte segakooride konkursil I koht, juhendaja Eve Karp
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 15
  • 5. kl poisteansambel "R-Klubi" saavutas 4. koha (juhendaja Heli Roos)
  • gümnaasiumi neidudeansambel - 4. koht (juhendaja Annika Lundver vil!128)
 • Vabariikliku kooliteatrite festivali Tallinna eelvooru 5.-9. kl laureaat Reaalkool O. Wilde`i lavastusega "Kalur ja tema Hing", lavastaja Liisi Tegelmann
  • rollipreemiad Susanna Uus, Henry Maasik ja Kristjan Baikov

2013. - 2014. õa

 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel ansamblite konkursil 2014
  • 8. - 9. kl ansambel III koht, juhendaja Heli Roos
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 14
  • gümnaasiumi neidudeansambel - tulevikulootuse eripreemia, juhendaja Heli Roos
  • 9. klassi neidudeansambel III koht, juhendaja Annika Lundver (vil128!)
  • 7. - 9. klassi tütarlasteansambel I koht, juhendaja Heli Roos
 • Praha laste-ja noortekooride konkursil lastekoorile hõbediplom ja III koht, juhendaja Heli Roos

2012. - 2013. õa

 • Krakovi advendi- ja jõululaulude konkursil tütarlastekoorile I koht, juhendaja Heli Roos
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 13
  • VIII - IX klassi tütarlaste ansambel III koht, juhendaja Heli Roos
 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel ansamblite konkursil 2013

  • VI - VII klasside tütarlaste ansambel II koht, juhendaja Heli Roos

  • XII klasside neidude ansambel III koht, juhendaja Heli Roos

  • "Sametise hääle" eripreemia Susanna Liisa Onoper

 • Kooliteatrite riigifestivali laureaat põhikooliosas Reaalkooli näitering lavastusega A. Valton/L. Tegelmann "Rohelise seljakotiga poiss", juhendaja Liisi Tegelmann

2011. - 2012. õa

 • V vabariiklik lastekooride konkurss-festivalil B-kategoorias I - II koht, juhendaja Heli Roos
 • vabariiklik segakooride konkurss A-kategoorias I koht, juhendaja Eve Karp
 • Kooliteatrite riigifestivali Tallinna piirkonnavooru parim põhikooliosas A. Puškini "Muinasjutt tsaar Saltaanist", juhendaja Liisi Tegelmann
 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 12
  • VI - VII klasside vanuserühmas II koht, juhendaja Heli Roos
  • VIII - IX klasside vanuserühmas III koht, juhendaja Heli Roos
  • X - XII klasside vanuserühmas 11. klassi ansambel III koht, juhendaja Eve Karp
  • X - XII klasside vanuserühmas neidude ansambel II koht, juhendaja Eve Karp
  • X - XII klasside vanuserühmas segaansambel II koht, juhendaja Eve Karp
 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel ansamblite konkursil 2012
  • VI - VII klasside tütarlaste ansambel II koha, juhendaja Heli Roos
  • VIII - IX klasside tütarlaste ansambel III koht, juhendaja Heli Roos
  • X - XII klasside segaansambel I koht, juhendaja Eve Karp

2010. - 2011. õa

 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel ansamblite konkursil 2011

  • 3.-5. klasside ansambel saavutas I koha, juhendaja Heli Roos;

  • gümnaasiumi neidude ansambel II koha, juhendaja Eve Karp;

  • gümnaasiumi segaansambel jäi II-III kohta jagama, juhendaja Eve Karp;

  • parima naissolisti eripreemia sai Ingel-Marleen Mikk.

 • Kooliteatrite riigifestivali põhikooliosas eripreemia - "Etenduse pealkiri täpsustamisel", juhendaja Liisi Tegelmann

 • Kooliteatrite riigifestivali põhikooliosa näitlejapreemia - Johannes Mooste

 • Kooliteatrite riigifestivali Tallinna piirkonnavooru parim põhikooliosas "Etenduse pealkiri täpsustamisel", juhendaja Liisi Tegelmann

 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 11

  • VI - VII klasside vanuserühmas tütarlaste ansambel I koht, juhendaja Heli Roos

  • X - XII klasside vanuserühmas segaansambel II koht, juhendaja Eve Karp

  • X - XII klasside vanuserühmas neidude ansambel III koht, juhendaja Eve Karp

2009. - 2010. öa

 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel ansamblite konkursil 2010

  • VIII - IX klasside vanuserühmas tütarlaste ansambel III koht, juhendaja Heli Roos

  • parima solisti eripreemia Annika Lundver

 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 10

  • VI - VII klasside vanuserühmas tütarlaste ansambel III koht, juhendaja Heli Roos

  • VIII - IX klasside vanuserühmas tütarlaste ansambel II koht, juhendaja Heli Roos

  • X - XII klasside vanuserühmas neidude ansambel II koht, juhendaja Eve Karp

 • Kooliteatrite riigifestivali Tallinna eelvooru parim gümnaasiumiosas "Vernanda leib", juhendaja Liisi Tegelmann

 • Kooliteater 2010 gümnaasiumi näitetrupile eripreemia kontseptsiooni eest

 • Kooliteatrite riigifestivali Tallinna eelvooru parim põhikooliosas "Saa nüüd neist inimestest aru", juhendaja Liisi Tegelmann

 • Kooliteater 2010 põhikooli näitetrupile eripreemia

2008. - 2009. õa

 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 9

  • VIII-IX klasside vanuserühmas tütarlaste ansambel II koht, juhendaja Heli Roos

  • X – XII klassi vanuserühmas neidude ansambel I koht, juhendaja Eve Karp

 • Tallinna koolide solistide konkursil West-Fest Open

  • II-III klasside vanuserühmas II koht, juhendaja Kai Anier

  • VI-VII klasside vanuserühmas II koht, juhendaja Heli Roos

  • VIII-IX klasside vanuserühmas III koht, juhendaja Heli Roos

 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel ansamblite konkursil 2009

  • VIII - IX klassi vanuserühmas tütarlaste ansambel II koht, juhendaja Heli Roos

  • X – XII klassi vanuserühmas segaansambel I koht, juhendaja Eve Karp

  • X – XII klassi vanuserühmas neidude ansambel II koht, juhendaja Eve Karp

 • Kooriühingu "Aasta koor 2008" Reaalkooli segakoor, juhendaja Eve Karp

 • Kooliteatrite riigifestivali Tallinna eelvooru parim gümnaasiumiosas "Imaginaarne eksistents", juhendaja Liisi Tegelmann

 • Kooliteater 2009 gümnaasiumi näitetrupile eripreemia lavapartnerluse eest

2007. - 2008. õa

 • Tallinna ja Harjumaa koolide ansamblite konkursil Volüüm 8

  • X – XII klassi vanuserühmas neidude ansambel II koht, juhendaja Eve Karp

 • Alo Mattiisenile pühendatud muusikapäevade raames toimunud üleriigilisel ansamblite konkursil 2008

  • VI-VII klassi vanuserühmas tütarlaste ansambel II koht, juhendaja Heli Roos

  • VIII-IX klassi vanuserühmas tütarlaste ansambel IV koht, juhendaja Heli Roos

  • VIII-IX klassi vanuserühmas segaansambel V koht, juhendaja Heli Roos

 • VI vabariiklikul koolisegakooride konkursil Kuressaares

  • I preemia ja Kooriühingu eripreemia segakoor, juhendaja Eve Karp

 • X Eesti kammerkooride festivalil Põltsamaal

  • I koht ja parima noortekoori eripreemia D-kategoorias segakoor, juhendaja Eve Karp