Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


 

2014

 • Tallinna linna auhind "Edukas kool 2013. - 2014. õppeaasta olümpiaadidel"
 • Tallinna Kesklinna Valitsuse tiitel "Kesklinna õpilasesindus 2014" - Reaalkooli Esinduskoda

2013

 • Tallinna koolide Teadmiste võistlusel I koht
 • Tallinna linna auhind "Edukas kool 2012. - 2013. õppeaasta olümpiaadidel"
 • Tallinna linna tunnustus "Kooli koduleht 2013" - eripreemia

2012

 • Gerhard Rägo nimeline mälestusmedal
 • Tallinna linna auhind "Edukas kool 2011. - 2012. õppeaasta olümpiaadidel"
 • Tallinna linna tunnustus "Innovaatiline tegu 2012" Tallinna Reaalkoolile „iPadide rakendamine algklassides"

2011

 • Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind "Hästi juhitud kool"
 • Tallinna linna tunnustus „Edukas kool 2010. - 2011. õppeaasta olümpiaadidel"
 • Tallinna linna tunnustus "Innovaatiline tegu 2011" Tallinna 37. Keskkooli ja Tallinna Reaalkooli ühisprojekt „Andrus Kivirähki näidendite sõnum tänapäeva noortele"
 • Eesti Õpilasesinduste Liit tunnustas Tallinna Reaalkooli Esinduskoda kulddiplomiga

2010

 • Tallinna linna tunnustus "Edukas Tallinna kool 2009. - 2010. õa olümpiaadidel"
 • Tiigri Tegija 2009 (Tiigrihüppe Sihtasutus) - Tallinna Reaalkool
 • 2010. aasta noorte leiutajate riiklik konkurss - parim kool: Tallinna Reaalkooli algklassid

2009

 • Tallinna linna tunnustus "Parim Tallinna kool 2008. - 2009. õa olümpiaadidel"
 • Tallinna linna tunnustus "Innovaatiline tegu" R-õppe ja realica ainekavade koostamise ja rakendamise eest
 • Tiigrihüppe SA innovaatiliste lahenduste konkursil III koht ("Õpikeskkonna Moodle kasutuselevõtt õppetööd toetava rakendusena")
 • Eesti teaduse populariseerimise auhind 2009 II preemia

2008

 • Tallinna linna tunnustus "Parim Tallinna kool 2007. - 2008. õa olümpiaadidel"
 • Tallinna linna auhind "Innovaatiline tegu" kolme kooli gümnaasiumi ühiskatsete eest
 • Tallinna linna auhind "Suured teod" noorteorkestrile Reaalmažoor
 • Tartu Ülikooli tunnustus "Väärtuskasvatuse teostamise eest"

2007

 • Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind "Hästi juhitud kool"
 • Eesti Kvaliteediühingu auhind "Eeskujulikult juhitud organisatsioon" ja EFQM tunnustus Recognize for Excellence.
 • Eesti Kvaliteediühingu auhind "Kvaliteedi tegu 2007"
 • Tallinna linna tunnustus "Eduka osalemise eest olümpiaadidel"
 • Tallinna linna auhind "Innovaatiline tegu" Tehnoloogiakooli tegevuste eest