Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Kõik Reaalkooli 9. klasside lõpetajad jätkavad oma õpinguid, kas siis valdavalt oma koolis või teistes keskharidust andvates koolides. Varasematel aastatel on 9. klasside lõpetanutest jätkanud oma koolis õpinguid keskmiselt 50-60% oma koolis ning ülejäänud teistes koolides.

Järgnev joonis iseloomustab keskmist edasiõppijate jaotust viimaste aastate lõikes, mis sarnaneb juba varasematele aastatele.