Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Tallinna Reaalkooli 12. klasside lõpetajatest üle 90% jätkavad enamasti õpinguid erinevates kõrgkoolides. Edasiõppijate protsent on aastate lõikes suhteliselt stabiilne. Viimastel aastatel minnakse ka aastaks maailma vaatama ja alles aasta pärast jätkatakse kõrgkoolis õpinguid. Kõrgkoolidest populaarsemad on olnud läbi aastate TÜ ja TTÜ.

Õppeaastal 2016/2017 lõpetas Tallinna Reaalkooli 106 õpilast. Järgnev joonis näitab Tallinna Reaalkooli 132. lennu õpilaste edasist tegevust peale gümnaasiumi lõpetamist 2017. aastal.

 l132

Joonis: 132. lennu õpilaste edasine tegevus peale gümnaasiumi lõpetamist 2017. aastal