Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Tallinna Reaalkoolis on alates riigieksamite sooritamise algusest 1997. aastal saavutatud 169 korral eksami tulemuseks 100 punkti. Maksimaalset tulemust on saavutatud kõige enam eesti keele (52 korral) ja matemaatika (92 korral) eksamil.

Alates aastast 2014 sooritatakse ainult kolmes aines riigieksameid: matemaatikas, eesti keeles ja inglise keeles.

Üks õpilane on 100 punktile sooritanud eksami kolmes õppeaines, kümme õpilast on 100 punktile sooritanud eksami kahes õppeaines.

Järgmistel joonistel on toodud Tallinna Reaalkooli õpilaste riigieksamite tulemused (punktide arv) võrreldes vabariigi keskmisega.

matemaatika2
* alates 2014. aastast sooritavad kõik Tallinna Reaalkooli lõpetajad laia matemaatika eksami

eesti2

inglise

Vaata ka: riigieksamite tulemused 2007-2013