Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Seisuga 01.09.2017 õpib Tallinna Reaalkoolis 2017.-2018. õppeaastal 979 õpilast, sealhulgas

I kooliastmes (I - III klassini)

-

174 õpilast, sh 81 tüdrukut ja 93 poissi;

II koolistmes (IV - VI klassini)

-

186 õpilast, sh 79 tüdrukut ja 107 poissi;

III koolistmes (VII - IX klassini)

-

289 õpilast, sh 126 tüdrukut ja 163 poissi;

gümnaasiumis (X - XII klassini)

-

338 õpilast, sh 156 tüdrukut ja 182 poissi.

Klassikomplekte on 30: I - VI klassini on kaks paralleelklassi, peale VI klassi avame ühe VII klassi lisaks ja seega on VII - XII kolm paralleelklassi.