Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


A - võõrkeel:

inglise keel alates 3. klassist

B - võõrkeel:

vene keel alates 6. klassist

Alates 2014. aasta kevadest on eesti koolide lõpetajatel võimalik sooritada vene keele riigieksamina vene keele rahvusvaheline tasemeeksam ТРКИ-1(I уровень общего владения русским языком) või ТРКИ-2 (II уровень общего владения русским языком), mis vastavad EN keeleoskustasemetele B1 ja B2.

Täpsemalt: http://www.innove.ee/et/riigieksamid/

C - võõrkeel:

alates 7. klassist saab valikainena õppida prantsuse või saksa keelt. Tunnid toimuvad koostöös Tallinna Kesklinna Põhikooliga.