Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


 • Kongas, Kristjan  (2016) „Valgete kääbuste kokkupõrke simuleerimine kuubistiku meetodil – stabiilsusanalüüs difusioonikonstantide ja resolutsioonide varieerimise abil" (vaata siit);
 • Sakerman, Liisa (2016) "Suviodra umbrohtumus ja terasaak sõltuvalt mullaharimisviisist mahe- ja tavaviljeluses" (vaata siit);
 • Maasik, Marie Mari (2016) „Äikesesageduse võrdlus Eestis maakonniti ning meteoroloogilised põhjused aastatel 2010–2013" (vaata siit);
 • Lett, Karl-Erik (2016) "Vereanalüüsi teostamist mõjutavad preanalüütilised tegurid" (vaata siit);
 • Saar, Karl Kiur (2015) „Härjapea jõe säng Tallinna linnaplaanil ja jõe roll linna arengus" (vaata siit);
 • Laars, Markus (2014) "TiO2 nanoosakestest valmistatud nanokilede fotokatalüütiliste omaduste uurimine elusrakkude näitel" (vaata siit);
 • Mettis, Laura Johanna (2014) "Eesti noorte naiskolmikhüppajate kehaliste võimete analüüs" (vaata siit);
 • Pedak, Mari Liis (2013) "Keskkonna mõju uurimine vees sisalduvatele humiinainetele kõrgsurvevedelikkromatograafilisel meetodil Harku järve näitel" (vaata siit);
 • Talvik, Martin (2013) "Gümnaasiumiõpilaste suhtumine globaalprobleemidesse ja selle muutumine 1991-2012" (vaata siit);
 • Toots, Jaan (2012) "Neurl1 valgu tuumatranspordi mehhanismide uurimine" (vaata siit)
 • Florea, Michael (2011) "GST-GFP liitvalgu ekspressiooni sõltuvus IPTG kontsentratsioonist Escherichia coli's" (vaata siit);
 • Juurmaa, Rees-Roonius (2011) "Muutused eri vanuses õpilaste töömälus koolipäeva jooksul" (vaata siit);
 • Saarso, Anna-Helena (2011) "Hulkharjasussi Marenzelleria neglecta arvukus ja levik ning seda mõjutavad tegurid Pärnu lahe piirkonnas" (vaata siit);
 • Pütsepp, Kert (2010) „Pinge-voolutugevuse vaheliste seoste uurimine keemilises analüüsis. Klassikaline polarograafia ja selle arendused" (vaata siit);
 • Kaitsa, Maria-Liesbeth (2010) „Kapillaartsoonelektroforeetilise meetodi väljatöötamine toidu lisaainete analüüsiks jookides" (vaata siit);
 • Kose, Märt (2008) "Atropiini mõju närvisüsteemile" (vaata siit);
 • Rattur, Julia (2008) "Vermikompostimine ning vermikomposti mõju kurgitaimedele" (vaata siit).

Reaalkooliga seotud uurimistööd

 • Tamm, Kerdo Kristjan (2015) "Boris Valdek – 54. lennu vilistlane" (vaata siit);
 • Roogna, Markus (2015) "Georg Lurichi nimelise kehakultuurikollektiivi ajalugu Tallinna 2. Keskkoolis" (vaata siit);
 • Koppel, Miriam (2015) "Ajatelje teejuht. Tallinna Reaalkool taasiseseisvumise järel" (vaata siit);
 • Vihmaru, Merilin (2013) "Ajatelje teejuht. 1970. - 1980. aastad" (vaata siit);
 • Udam, Jüri-Mikk (2012) "Ajatelje teejuht. Nõukogude aeg" (vaata siit);
 • Ehandi, Daniel (2012) "Ajatelje teejuht. Eesti aeg" (vaata siit);
 • Tamm, Anna Mari (2012) "Ajatelje teejuht. Vene aeg" (vaata siit);
 • Nõmm, Henri (2010) „Vilistlane Andres Tarand – loodusteadlane ja poliitik" (vaata siit);
 • Karolin, Liisa Marie (2010) "54. lennu vilistlane Hjalmar Laur" (vaata siit);
 • Märtens, Kaspar (2009) "Gümnaasiumi sisseastumiskatsete vajalikkusest Tallinna Inglise Kolledzi, Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli ühiskatsete matemaatika testi põhjal";
 • Vaaks, Hendrik (2009) "Günther Friedrich Reindorff - kunstnik, vilistlane";
 • Lepamets, Maarja (2009) "Erinevate suguvõsade mälestused Tallinna Reaalkoolist";
 • Pungas, Taavi (2008) "Lugemisharjumused Tallinna Reaalkooli eri vanuses õpilaste seas";
 • Vakmann, Kadri (2008) "Wilhelm Peterseni panus Eesti lepidopteroloogiasse ja W. Peterseni nimeline liblikakogu Tallinna Reaalkoolis".