Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Tallinna Reaalkooli 1.-4. kl õpilased saavad osaleda pikapäevarühma töös Tallinna Kesklinna Põhikoolis. Loe pikapäevarühma töökorraldust. Vaata hindasid.

Avalduse pikapäevarühma töös osalemiseks leiad siit. 

Pikapäevarühma avaldus tuleb täita ka juhul, kui te soovite, et teie laps käiks ainult söömas pikapäevatoitu. Sellisel juhul täidate avaldusel ainult söömist puudutavad lahtrid. NB! Pikapäevatoidu sööjatel peab kaasas olema õpilaspilet.

Pikkpäev alustab tööd 2. septembrist.