Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Teatriprojekt

 • Lühitutvustus: iga aasta kolmandal õppeveerandil külastab gümnaasium koos õpetajatega teatrit väljaspool Tallinna.
 • Eestvedajad, vastutajad: REK

Keskkonna projekt "Koolinoorte õppekäigud loodusesse: metsa, raba ja veekogude elukoosluse ja probleemistiku tundmaõppimiseks"

 • 2012
 • Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks (7.02.2012)
 • Simulatsioonimäng koolinoorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks Viimsi Rannarahva muuseumis (8.05.2012)
 • Õppekäigud Nõva RMK puhkealale ja Tsitre-Muuksi loodusrajale (21.05.2012)
 • Eestvedajad, vastutajad: Piret Karu, Andres Raa

Kooliajaleht REAALI POISS

 • Kooli ajalehega saab tutvuda aadressil http://rp.real.edu.ee/
 • Eestvedajad, vastutajad: hoolekogu. Abistav käsi: õpetaja Piret Järvela, alates sept 2016 õpetajad Mirja Särg ja Kaia Kivitoa.

Tantsukool

 • II klassi õpilased õpivad seltskonnatantse.
 • RK Hariduse MTÜ, Ove ja Silvia Purje

Heategevuslik lillemüük

 • Igal kevadel müüvad vabatahtlikud lillemärke, millest laekuv raha läheb liikumispuuetega lastele.
 • Koordineerib huvialajuht