Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


ERASMUS+ projekt Accompany me!

  • 2016 -
  • Projekti eesmärk on valmistada õpilasi ette mitte ainult kodusel, vaid ka rahvusvahelisel tööturul hästi toime tulema, tõstes osalejate teadmisi, oskusi ning enesekindlust tööturule sisenemisel ja oma karjääri planeerimisel.
  • Eestvedajad, vastutajad: Riin Saar, Kaisa Tamkivi, Egle Pihlap, Anna Daniel
  • Täpsemalt...

ATS 2020

 • 2015 - 2018
 • The Assessment of Transversal Skills 2020 (ATS 2020) - üldoskuste hindamine. Projekti viib ellu Küprose Pedagoogilise Instituudi poolt juhitud konsortsium, kus on esindatud kümme riiki: Austria, Belgia, Horvaatia, Soome, Kreeka, Iirimaa, Leedu, Sloveenia, Hispaania ja Eesti.
  Projekti eesmärk on luua õpimudel, mis aitab õpilastel omandada 21. sajandil edukaks toimetulekuks vajalikke üldoskusi.
 • Eestvedajad: Aile Poll, Geili Rehtla
 • Eesti, Soome ja Rootsi ühine haridusprojekt Young Baltic Narratives (YoBaNa).

  "Aktiivne ja turvaline koolipäev"

  • 2009-2012
  • Edendada laste ja noorukite tervislikku elu ja heaolu koolis läbi aktiivse eluviisi ja parema elukeskkonna kogukonda kaasates. Projektis osalevad 45 kooli Tallinnas ja 44 kooli Turus (Soomes).
  • Vastutaja, eestvedaja: Liisi Tegelmann
  • Täpsemalt...

  Keskkonnaprojekt GLOBE

    • GLOBE on ülemaailmne koolide keskkonnaprogramm, millest võtavad osa kooliõpilased 96 riigist, nende hulgas ka õpilased 37 Eesti koolist.
     5. – 12. klassi õpilased teevad keskkonnamõõtmisi kooli ümbruses, saadavad tulemused Interneti kaudu ülemaailmsesse GLOBE andmebaasi. Saadud andmebaasi kasutavad Maa globaalprobleeme uurivad teadlased (NASA) ja ka õpilased igapäevases õppetöös.
     Meie tegevused:

     • Igapäevased meteoroloogilised mõõtmised ja pilvevaatlused.
     • Osalemine Globe programmi keskkonnalaste uurimistööde konkursil.
     • Üleriigilise Globe programmi keskkonnaalaste uurimistööde konverents toimus 19.-20.09.2008 Tallinna Reaalkoolis
      Ilmus uurimistööde kogumik.
     • Osalemine Globe koolide suvelaagrites.
     • Marek Karm esindas Eestit 2008 a. juunis Lõuna Aafrika Vabariigis Kaplinnas toimunud Ülemaailmsel Globe konverentsil.
    • Eestvedajad, vastutajad: Piret Karu, Toomas Reimann
    • GLOBE Eesti

  Comeniuse projekt "VALORIZATION OF NATURAL SITES"

    • 2009 - 2011 
    • Projektis osalevad partnerkoolid Prantsusmaalt, Itaaliast, Hispaaniast, Rumeeniast ja Leedust.
    • Jaana Roht, Kailit Taliaru, Ulla Kamp, Piret Karu, Piret Otsa, Mirja Särg, Andres Raa

  Rahvusvaheline ELOS-projekt

    • Projektis osalevad Tallinna 21.Kool, Tallinna Reaalkool, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna 53. Keskkool.
    • Kontaktisik Jaana Roht, teostaja võõrkeelte õppetool

  Comeniuse projekt "Kooli infovahetussüsteem"

    • 2007-2009
    • Projekti eesmärk on viia kooli infovahetusüsteem kvalitatiivselt uuele tasemele. Esmaülesandeks on koguda andmeid ning kaardistada hetkel valitsev olukord, vahetada partneritega kogemusi ning viia läbi mõttetalguid uute ideede leidmiseks, seejärel koostada koos partneritega kooli infovahetussüsteemi hindamis- ja arengukava.
    • Eestvedajad, vastutajad: Malle Kask