Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru "Koolipõhise koolimeeskonna õpiürituse" projekt "Tallinna Reaalkooli haaratuse analüüs ja koolitus"

 • Projekti raames toimub Vivic töödisaini labori läbi viidud koolitus, mille raames mõõdetakse Tallinna Reaalkooli koolimeeskonna haaratust ning antakse töötajatele teadmisi ja oskusi, kuidas läbi disaini tööelamus inimesekeskseks ja haaravaks muuta.
 • Eestvedajad, vastutajad: Ene Saar, Madis Somelar
 • Täpsemalt...

Creative Classroom

 • 2015
 • Projekti eesmärgiks on arendada õpetajate innovaatiliste õppemeetodite rakendamisoskusi. Selleks korraldatakse töötubasid, iseseisvaid praktilisi töid ning teavitusüritusi. Projektis osaleb 20 eesti ja vene õppekeelega üldhariduskooli üle kogu Eesti.
 • Eestvedajad, vastutajad: Kristi Koit
 • Täpsemalt...

Tehnoloogiaõpetuskool üldhariduskoolis

 • 2006-2008
 • Reaal- ja loodusainete rakendusliku huviharidusvõrgustiku mudeli väljatöötamine ja rakendamine põhikooli õpilastele - tehnoloogiaõpetuskool üldhariduskoolis.
 • Eestvedajad, vastutajad: Jaana Roht, Ahti Pent, Toomas Reimann

IKT tulevikukool

 • 2006 – 2008
 • IKT – tulevikukool on 2006. aastal Tallinna Haridusameti poolt ellu kutsutud projekt, mille eesmärkideks on:
  1. luua Tallinnasse kaks kuni kolm uudseima info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise lahendusega tulevikukooli;
  2. leida ja rakendada uusi innovaatilisi IKT ideid kooli põhiprotsesside (õppimise ja õpetamise ning õpilase arengu tagamise) ja juhtimise toetamiseks.
  Projektis osalevad Tallinna Lilleküla Gümnaasium ja Tallinna Reaalkool.
 • Eestvedajad, vastutajad: Gunnar Polma, Veiko Somelar, Jaana Roht