Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


ERASMUS+ projekt Accompany me!

  • 2016 -
  • Projekti eesmärk on valmistada õpilasi ette mitte ainult kodusel, vaid ka rahvusvahelisel tööturul hästi toime tulema, tõstes osalejate teadmisi, oskusi ning enesekindlust tööturule sisenemisel ja oma karjääri planeerimisel.
  • Eestvedajad, vastutajad: Riin Saar, Kaisa Tamkivi, Egle Pihlap, Anna Daniel
  • Täpsemalt...

ATS 2020

 • 2015 - 2018
 • The Assessment of Transversal Skills 2020 (ATS 2020) - üldoskuste hindamine. Projekti viib ellu Küprose Pedagoogilise Instituudi poolt juhitud konsortsium, kus on esindatud kümme riiki: Austria, Belgia, Horvaatia, Soome, Kreeka, Iirimaa, Leedu, Sloveenia, Hispaania ja Eesti.
  Projekti eesmärk on luua õpimudel, mis aitab õpilastel omandada 21. sajandil edukaks toimetulekuks vajalikke üldoskusi.
 • Eestvedajad: Aile Poll, Geili Rehtla

Teatriprojekt

 • Lühitutvustus: iga aasta kolmandal õppeveerandil külastab gümnaasium koos õpetajatega teatrit väljaspool Tallinna.
 • Eestvedajad, vastutajad: REK

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru "Koolipõhise koolimeeskonna õpiürituse" projekt "Tallinna Reaalkooli haaratuse analüüs ja koolitus"

 • Projekti raames toimub Vivic töödisaini labori läbi viidud koolitus, mille raames mõõdetakse Tallinna Reaalkooli koolimeeskonna haaratust ning antakse töötajatele teadmisi ja oskusi, kuidas läbi disaini tööelamus inimesekeskseks ja haaravaks muuta.
 • Eestvedajad, vastutajad: Ene Saar, Madis Somelar
 • Täpsemalt...