Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Vabad töökohad

  • füüsikaõpetaja,
  • algklasside muusikaõpetaja.

Kandidaadid peavad vastama kvalifikatsiooninõuetele.

Kandideerimine läbi CV Online keskkonna.

Dokumentide esitamise tähtaeg 29. august 2017

Tallinna Reaalkooli õppe- ja kasvatusalaste vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Kinnitatud Tallinna Reaalkooli hoolekogu 04.11.2014 otsusega nr 3.6