Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Tallinna Reaalkooli õppe- ja kasvatusalaste vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
Kinnitatud Tallinna Reaalkooli hoolekogu 04.11.2014 otsusega nr 3.6

Tallinna Reaalkooli töötasu juhend Tallinna Reaalkoolis töölepingu alusel töötavatele isikutele.
Kinnitatud Tallinna Reaalkooli direktori 12. septembri 2017. a käskkirjaga nr 1-6/01