Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Perioodi alguses lepitakse kokku konkreetse perioodi konsultatsiooniajad, mis toimuvad eelneva kokkuleppe alusel.

nimi

õppeaine

konsultatsioon

kontakt

sünni- päev

Märt Agu kehaline kasvatus (tants) kokkuleppel mart.agualtreal.edu.ee 19.04
Heli Ahuna

ajalugu

kokkuleppel heli.ahunaaltreal.edu.ee 20.04
Anna Daniel
inglise keel kokkuleppel anna.danielaltreal.edu.ee 27.10
Rait Eslon kehaline kasvatus kokkuleppel rait.eslonaltreal.edu.ee 20.01
Kristel Haugas saksa keel kokkuleppel kristel.haugasaltreal.edu.ee 17.10
Kätlin Hein füüsika kokkuleppel katlin.heinaltreal.edu.ee 09.12
Aili Hõbejärv

algklassid,

1.a klassijuhataja

kokkuleppel

aili.hobejarvaltreal.edu.ee 20.03
Karin Junson kehaline kasvatus kokkuleppel   21.03
Helli Juurma matemaatika kokkuleppel helli.juurmaaltreal.edu.ee 29.06
Helen Kaasik

matemaatika,

6.a klassijuhataja

kokkuleppel helen.kaasikaltreal.edu.ee 06.08
Andrus Kangro keemia kokkuleppel andrus.kangroaltreal.edu.ee  
Marge Kanne

matemaatika,

7.c klassijuhataja

kokkuleppel marge.kannealtreal.edu.ee 24.02
Niina Karamkova vene keel kokkuleppel niina.karamkovaaltreal.edu.ee 11.05
Eve Karp muusika kokkuleppel eve.karpaltreal.edu.ee 06.03
Piret Karu

geograafia,

9.c klassijuhataja

kokkuleppel piret.karualtreal.edu.ee 22.11
Anu Kell

eesti keel,

10.b klassijuhataja

kokkuleppel anu.kellaltgag.ee 13.12
Maarja Kell

kunst, kunstiajalugu,

7.b klassijuhataja

kokkuleppel maarja.kellaltreal.edu.ee 23.12
Maiju Kerme inimeseõpetus kokkuleppel maiju.kermealtreaalkool.ee  
Jaagup Kippar informaatika
(programmeerimine)
kokkuleppel jaagupalttlu.ee 03.05
Kaia Kivitoa eesti keel kokkuleppel kaia.kivitoaaltreal.edu.ee 07.08
Piret Klooren kehaline kasvatus kokkuleppel piret.kloorenaltreal.edu.ee 27.06
Kristi Koit

eesti keel,

11.b klassijuhataja

kokkuleppel

kristi.koitaltreal.edu.ee 30.09
Lilian Kravtšenko vene keel kokkuleppel lilian.kravtsenkoaltreal.edu.ee 10.10
Kerli Kupits

matemaatika,

8.a klassijuhataja

kokkuleppel kerli.kupitsaltreal.edu.ee 07.05
Kati Kurim

algklassid,

3.b klassijuhataja

kokkuleppel kati.kurimaltreal.edu.ee 29.08
Kristel Kõrvits

algklassid,

3.a klassijuhataja

kokkuleppel kristel.korvitsaltreal.edu.ee 04.10
Reet Libe

algklassid,

1.b klassijuhataja

kokkuleppel reet.libealtreal.edu.ee 02.12
Jaanika Lukk

algklassid,

2.b klassijuhataja

kokkuleppel jaanika.lukkaltreal.edu.ee 30.04
Margit Luts

algklassid,

4.a klassijuhataja

kokkuleppel margit.lutsaltreal.edu.ee 30.04
Tiia Luuk ajalugu, ühiskonnaõpetus,
12.a klassijuhataja
kokkuleppel tiia.luukaltreal.edu.ee 25.10
Reivo Maasik füüsika kokkuleppel reivo.maasikaltreal.edu.ee 20.06
Marko Mett kehaline kasvatus kokkuleppel marko.mettaltreal.edu.ee 01.09
Geidi Miilmann algklassid kokkuleppel geidi.miilmannaltreal.edu.ee 26.09
Erik Mäe kehaline kasvatus kokkuleppel  erik.maealtreal.edu.ee 19.08
Tiia Niggulis eesti keel,
8.b klassijuhataja
kokkuleppel tiia.niggulisaltreal.edu.ee 20.06
Käthi Niman füüsika, loodusõpetus kokkuleppel kathi.nimanaltreal.edu.ee 12.04
Madis Olspert inglise ja prantsuse keel kokkuleppel madis.olspertaltreal.edu.ee 26.02
Piret Otsa inimeseõpetus,
huvijuht
kokkuleppel piret.otsaaltreal.edu.ee 31.10
Erkki Otsman bioloogia, prantsuse keel kokkuleppel erkki.otsmanaltreal.edu.ee 01.12
Aita Ottson matemaatika kokkuleppel aita.ottsonaltreal.edu.ee 01.11
Ahti Pent töö- ja tehnoloogiaõpetus

kokkuleppel

ahti.pentaltreal.edu.ee 08.09
Inga Petuhhov informaatika
(programmeerimine)
kokkuleppel ingaalttlu.ee 02.02
Aive Pevkur filosoofia kokkuleppel aivealtpevkur.ee 09.03
Egle Pihlap käsitöö, kodundus,
6.b klassijuhataja
kokkuleppel egle.pihlapaltreal.edu.ee 13.01
Aile Poll geograafia kokkuleppel aile.pollaltreal.edu.ee 14.02
Silvia Purje tants, algklassid,
4.b klassijuhataja
kokkuleppel silvia.purjealtreal.edu.ee  
Villu Raja matemaatika,
11.c klassijuhataja
kokkuleppel villu.rajaaltreal.edu.ee 06.10
Paula Randver
inglise keel kokkuleppel paula.randveraltreal.edu.ee 25.06
Geili Rehtla inglise keel,
9.b klassijuhataja
kokkuleppel geili.rehtlaaltreal.edu.ee 16.10
Toomas Reimann füüsika kokkuleppel toomas.reimannaltreal.edu.ee 01.05
Killu Rikker muusikaõpetus kokkuleppel killu.rikkeraltreal.edu.ee  
Heli Roos muusikaõpetus,
7.a klassijuhataja
kokkuleppel heli.roosaltreal.edu.ee 21.04
Ene Saar majandusõpetus kokkuleppel ene.saaraltreal.edu.ee 12.11
Kaie Saar algklassid
kokkuleppel kaie.saaraltreal.edu.ee 23.12
Martin Saar keemia kokkuleppel martin.saaraltreal.edu.ee 04.06
Riin Saar matemaatika kokkuleppel riin.saaraltreal.edu.ee 15.05
Anna-Helena Saarso füüsika kokkuleppel  annahelena.saarsoaltreal.edu.ee 21.12
Natalja Sinjukina vene keel,
12.b klassijuhataja
kokkuleppel natalja.sinjukinaaltreal.edu.ee 02.11
Madis Somelar ajalugu, ühiskonnaõpetus, uurimistöö alused,
12.c klassijuhataja
kokkuleppel madis.somelaraltreal.edu.ee 17.01
Meelis Songe kehaline kasvatus kokkuleppel meelis.songealtreal.edu.ee 20.08
Mirja Särg eesti keel,
8.a klassijuhataja
kokkuleppel mirja.sargaltreal.edu.ee 29.09
Kailit Taliaru informaatika,
8.c klassijuhataja
eelneval kokkuleppel
N 14.45-15.25
kailit.taliarualtreal.edu.ee 25.10
Andres Talts matemaatika,
10.a klassijuhataja
kokkuleppel andres.taltsaltreal.edu.ee 31.08
Tiina Talvi bioloogia kokkuleppel tiina.talvialtreal.edu.ee 30.06
Tuuli Talviste-Laan inglise keel kokkuleppel tuuli.talvistealtreal.edu.ee 04.10
Tatjana Truuväärt-Grubeljas

vene keel,

10.c klassijuhataja

kokkuleppel tatjana.truuvaartaltreal.edu.ee 26.04
Thea Turulinn kehaline kasvatus,
11.a klassijuhataja
kokkuleppel thea.turulinnaltreal.edu.ee 10.02
Kristi Vahenurm inglise keel,
5.b klassijuhataja
kokkuleppel kristi.vahenurmaltreal.edu.ee 02.09
Triinu-Liis Vahter algklassid,
2.a klassijuhataja
kokkuleppel triinuliis.vahteraltreal.edu.ee 14.06
Reet Varik eesti keel kokkuleppel  reet.varikpiltreaalkool.ee  
Erika Vatsel vene keel kokkuleppel erika.vatselaltreal.edu.ee 25.09
Kersti Veskimets bioloogia kokkuleppel kersti.veskimetsaltreal.edu.ee 02.11
Ege Viil inglise keel,
5.a klassijuhataja
kokkuleppel ege.viilaltreal.edu.ee 30.03