Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


nimi

 

amet

kontakt

Ene Saar  

direktor
vastuvõtuaeg kokkuleppel
teisipäeviti 15.00 - 17.00

ene.saaraltreal.edu.ee
Martin Saar   õppealajuhataja martin.saaraltreal.edu.ee
Madis Somelar   õppealajuhataja madis.somelaraltreal.edu.ee
Tiina Talvi
  õppealajuhataja tiina.talvialtreal.edu.ee
Kati Kurim   õppealajuhataja 1. - 4. kl kati.kurimaltreal.edu.ee
Veiko Toomlaid   direktori asetäitja majandusalal veiko.toomlaidaltreal.edu.ee
Piret Otsa
  huvijuht piret.otsaaltreal.edu.ee
Veiko Somelar   IT juht veiko.somelaraltreal.edu.ee
Tiia Niggulis
  infojuht-haridustehnoloog,
e-kooli administraator
tiia.niggulisaltreal.edu.ee
Piret Karu   ametiühingu usaldusisik piret.karualtreal.edu.ee