Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Lapsevanemate esindajad

  • Madis Päts (lapsevanem, vil! 100), madis.patspiltlplaw.ee
  • Anna Greta Tsahkna (lapsevanem, vil! 113)
  • Alar Eiche (lapsevanem, vil! 94), alar.eichepilteiche.ee, 501 1132

Toetava organisatsiooni esindaja

  • Sten Nugis (vil! 102), sten.nugispiltgmail.com, 504 3369

Tallinna linna esindaja

  • Karl-Martin Sinijärv (vil! 103)

Vilistlaste esindaja

  • Mati Kaal (vil! 79), margapuupiltsolo.delfi.ee

Õpetajate esindajad

  • Reet Libe (algõpetus), reet.libepiltreal.edu.ee
  • Heli Ahuna (ajalugu), heli.ahunapiltreal.edu.ee

Õpilane, REK esindaja

  • Karl-Ander Kasuk

Hoolekogu kontakt: hoolekogupiltreal.edu.ee

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 17.10.2016

Hoolekogu materjalid