Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Lapsevanemate esindajad

  • Madis Päts (lapsevanem, vil! 100), madis.patspiltlplaw.ee
  • Anna Greta Tsahkna (lapsevanem, vil! 113)
  • Kalev Roosiväli (lapsevanem)

Toetava organisatsiooni esindaja

  • Alar Tamkivi

Tallinna linna esindaja

  • Karl-Martin Sinijärv (vil! 103)

Vilistlaste esindaja

  • Sven Ratassepp (vil! 107)

Õpetajate esindajad

  • Villu Raja (matemaatika), villu.rajapiltreal.edu.ee
  • Kristel Kõrvits (klassiõpetaja), kristel.korvitspiltreal.edu.ee

Õpilane, REK esindaja

  • René Piik

Hoolekogu kontakt: hoolekogupiltreal.edu.ee

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga

Hoolekogu materjalid