Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Fondi asutamislepingu järgseks eesmärgiks on Reaali vaimu edendamine. Seni on kasvikult saadud tulu jaotatud õpilasstipendiumiteks seoses heade ja väga heade tulemustega rahvusvahelistel olümpiaadidel. Stipendiumid kuulutatakse välja kooli sünnipäeval - 29. septembril. Fondi aastakasvikust kuulub väljamaksmisele kuni 75%. Otsuse langetab kooli hoolekogu.

Annetada saab:

SA Eesti Rahvuskultuuri Fond,
arveldusarve EE672200221001101347 Swedbank
selgitusse märkida: Annetus Tallinna Reaalkooli Fondi

Vaata ka: