Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Miks on sellist fondi vaja?

Haridusministeerium ei toeta enam endises mahus TÜ Teaduskooli, mistõttu andekate õpilaste täienduskoolituses materiaalne omapanus järjest suureneb (kursustel osalemise tasud, sõidu- ja majutuskulud jmt).

Reaalkooli juhtkonna seisukoht on, et õpilaste osalemine olümpiaadidel ei tohi sattuda sõltuvusse nende vanemate rahakoti paksusest.

Tekkis idee luua fond, mille vahenditest toetatakse andekate õpilaste osalemist olümpiaadidel ja nende täienduskoolitust ülikoolide juures.

Annetustest luuakse stipendiumifond, mille vahentitest toetatakse andekate õpilaste osalemist täienduskoolitustel ning edukate Reaalkooli õpilaste osalemist vabariiklikel ning rahvusvahelistel olümpiaadidel (transport, majutus).

Annetusi saab teha vabalt valitud summas pangaülekandega:
Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts
arveldusarve EE281010052031001003 SEB Pank
selgitusse märkida: Annetus olümpiaadidel osalejate toetuseks

Reaalkooli õpilaste seniseid tulemusi erinevatel olümpiaadidel