Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


1872 Pandi alus Tallinna Reaalkooli fondile.
1875 Koostati rajatava reaalkooli põhikirja esimene kavand.
1880 Saadi keisri luba Tallinna Reaalkooli avamiseks.
1881 Asutati saksa õppekeelega Petri-Realschule zu Reval (Tallinna Peetri Reaalkool). Esimene õppehoone asus Laial tänaval.
1883 Korraldati kogu kooli esimene ühisjalutuskäik Nõmmele.
1884 Avati pidulikult reaalkooli uus õppehoone (arhitektid M. Hoeppener, C. Jacoby).
Koolile kingiti sini-valgete triipudega koolilipp.
Kooli aulasse kingiti topeltkõnepult.
  Avati kaubandusharu.
1885 Tallinna Peetri Reaalkooli lõpetas I lend.
1886 Kooli asjaajamiskeeleks sai vene keel.
1887 Kooli struktuur (4.-9. kl) oli lõplikult välja kujunenud.
Toimus esimene pidulik lõpuaktus.
1890 Kool sai ametlikuks nimeks Revelskoje Petrovskoje Realnoje Utšilištše.
Alustati üleminekut vene õppekeelele. Avati täiendusklass (10. kl).
1891 Avati ettevalmistusklass (3. kl)
1906 Hakati õpetama eesti keelt vabatahtliku õppeainena.
1916 Koolis moodustati linna üks esimesi skaudirühmi.
Valmis esimene teadaolev lõpumärk.
1917

Tallinna Peetri Reaalkooliga samas majas alustas tööd eestlastele mõeldud Tallinna Keskhariduse Edendamise seltsi Erareaalkool (nn. õhtureaalkool).

Realistid astusid A. Õunapuu moodustatud Õppiva Noorsoo Roodu.

1918

Realistid liitusid Kaitseliiduga, läksid õppursõduritena Vabadussõtta.

Asutati Kalevlaste Maleva.

Tallinna Peetri Reaalkooli asemele moodustati Revaler Ober-Realschule ja Tallinna Linna Eesti Reaalkool.

1919

Moodustati eesti õppekeelega Tallinna Linna I Reaalkool (4.-11. kl.)

1920

07. juunil toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli õpilaste vahel esimene ametlik korvpallivõistlus Eestis. Sündis Eesti korvpall.
1921

Võeti kasutusele must-kuldne koolimüts (R. Nigman).

1923 Kool siirdus uuele õppekavale ja sai nimeks Tallinna Linna Poeglaste Reaalgümnaasium (7.-11. kl).
Aulas avati marmortahvel Vabadussõjas langenud õpetaja Õunapuule ja neljale realistile.
1925 Määrati kindlaks kooli ametlik aastapäev - 29. september.
1927 Avati mälestussammas (skulptor F. Sannamees, arh. vil! A. Soans) Vabadussõjas langenud Tallinna õpetajatele ja õpilastele.
1930 Avati humanitaarharu.
Kool hakkas kandma nime Tallinna Linna Poeglaste Gümnaasium.
1931 Kool tähistas pidulikult oma 50. sünnipäeva.
Muusikaõpetaja M. Lüdig kirjutas „Reaalkooli marsi”.
1934 Koolis avati 4-klassilisel algkoolil põhinev haru. Tallinna Linna Poeglaste I Keskkool (5.-9. kl).
1935 Ilmus õpilasalmanahh „Realist” esimene number.
1936 Kool reformiti kaheks kaheastmeliseks haruks:
Tallinna II Progümnaasium (5.-9. kl) + Tallinna II Gümnaasium (10.-12. kl)
ning Tallinna II Reaalkool (7.-9. kl) + Tallinna Majanduslik Erikool (10.-11. kl).
1939 Majanduslik Erikool muudeti kolmeklassiliseks Tallinna II Poeglaste Kommertskooliks.
  Teise maailmasõja ajal hakati valmistama koolisõrmuseid.
Vil! I. Mikiver kirjutas Reaali hümni sõnad.
1940 Kool sai nimeks Tallinna II Keskkool (7.-9. kl).
Aulast kõrvaldati marmortahvel.
Võeti maha Vabadussõjas langenud koolipoiste mälestussammas.
1941 Kool nimetati Tallinna II Gümnaasiumiks.
Taastati marmortahvel.
Taaspüstitati Vabadussõjas langenud koolipoiste mälestussammas.
1944 9. märtsi pommitamise tõttu katkes kooli töö.
Kool korraldati ümber Tallinna II Keskkooliks (1.-11. kl).
1945 Aulast kõrvaldati marmortahvel.
1948 Hävitati Vabadussõjas langenud koolipoiste mälestussammas.
1950 Aulast kõrvaldati ja hävitati Kalevipoja kipskuju.
1952 Pandi alus lõpukella traditsioonile.
1954 Kool muudeti segakooliks.
1956 Korraldati esimene vilistlasõhtu (jaanuaris).
1958 Valmis uus õppehoone nn Väike maja.
1959 Kooli programmi lisandus tootmisõpetus.
1968 Ernst Peterson-Särgava 100. sünniaastapäeva puhul avati kooli fuajees temale pühendatud mälestustahvel.
1971 Avati vil! G. Lurichi bareljeef (skulptor A. Mölder, arh. vil! P. Tarvas).
Avati ujumisklassid.
1981 Tähistati kooli 100. aastapäeva.
Avati päevakohane mälestustahvel ja mälestustahvel II maailmasõjas langenud realistidele.
1982 Esimest korda tähistasid abituriendid lõpukella rahvariietes.
1988 Valmisid raskejõustikuruumid võimlaaluses keldris.
1989 Taasilmus õpilasalmanahh „Realist 13”. Taastati kooli müts.
1990 Kooli nimeks sai Tallinna Reaalkool. Aulas taasavati marmortahvel.
1991 Tähistati kooli 110. aastapäeva.
Korraldati realistide ülemaailmne kokkutulek Eestis „Reaali päevad 91”.
Taastati ja pühitseti kooli lipp.
Vil! V. Tormis ja vil! P. - E. Rummo kirjutasid „Reaalkantaadi”.
1993 Taastati Vabadussõjas langenud Tallinna õpetajate ja õpilaste mälestussammas (skulptor V. Mets, arh. vil R. Heiduk).
1994 Moodustati Tallinna Reaalkooli Hoolekande Selts ja Tallinna Reaalkooli fond.
1996 Koostati esimene aastaraamat.
1997 Ilmus kooli ajalehe Reaali Poiss esimene number.
1998 Ernst Peterson-Särgava ausammas (autor M. Varik, arh. A. Murdmaa) paigaldati ümber Kadrioru pargist kooli ees olevale haljasalale. Sellega sai alguse Habe peapesu traditsioon.
1999 Kooli peahoones alustati kapitaalremonti.
2000 Siselinna kalmistule paigaldati mälestuskivi Vabadussõjas hukkunud õppursõdur Harald Triegelile.
Alustati nn Pudi Rida heategevuskontsertide sarjaga, mille tuludega asutati 2001. aasta sügisel Reaalkooli Sihtkapital.
Taasavati kooli renoveeritud peahoone.
2001 Tähistati kooli 120. aastapäeva.
Võeti kasutusele Tallinna Reaalkooli stiiliraamat.
Pühitseti uus koolilipp.
Kooli staadionil toimus esimene Pudi Rida Rock kontsert.
Asutati Tallinna Reaalkooli fond Reaali Vaimu edendamiseks.
2002 Ilmus Reaali III vilistlasraamat „Tallinna Reaalkool 1882-2001 vilistlased”.
2003 Kooli teeninduspiirkonnaks sai Tallinna linn.
2005 Asutati vil! Vello Sillami Tallinna Reaalkooli Fond ja Tallinna Reaalkooli Vil! Vendade Taburite Fond.
2006

Tähistati kooli 125. aastapäeva.
Avati mälestustahvel Lai tn 49 hoonel.
Esilinastusid filmid „Reaal ajas“ (režissöör H. Volmer, stsenaristid vil! K-M. Sinijärv ja vil! J. Rooste) ja "Üks kõikide, kõik ühe eest" (autorid vil! E. Valk ja V. Lindström).

Anti välja CD plaat "Reaali hümn ja laulud".

Ilmus almanahh „Realist 18“
Avati invalift.

2007 Koolile kingiti Eesti päevaliblikate kogu Tallinna Reaalkooli direktori (1890-1915) ja maailmas tunnustatud teadlase Wilhelm Peterseni mälestuseks. Kinkija Eesti Lepidopteroloogide Seltsi asutajaliige Teet Ruben.
Sõlmiti Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Reaalkooli vaheline koostööleping.
Tallinna Reaalkool pälvis tunnustuse Eesti Juhtimiskvaliteedi Auhind 2007 konkursil.
Kooli 126. aastapäevaks avati teisel korrusel akadeemikute – vilistlaste galerii.
Reaalkool sai koolimaja katusele oma ilmajaama, mille andmeid saab jälgida kooli kodulehelt.
2008

Sõlmiti koostööleping Tartu Ülikooli ja Tallinna Reaalkooli vahel, et populariseerida akadeemilist haridust.
Võeti kasutusele uued IT vahendid: elektrooniline infostend ja mobiilne arvutiklass.

2009

Vil! Günther Reindorffi 120. aastapäevaks avati kunstiklassis tema pilt. Kunstniku järeltulijad kinkisid koolile vanameistri viimastest töödest ühe metsotinto "Külatänav Pakri saarel".
Gümnaasiumiosas avati koostöös TTÜ õppejõududega tehnoloogia valikaine.

2010

03. juuni - Eesti korvpalli 90. sünnipäeva tähistamiseks sõpruskohtumine korvpallis Tallinna Reaalkooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi vahel.

2011

Tähistati kooli 130. aastapäeva. Valmis Reaalkooli kalender "Reaal 130".
IV korrusel avati püsinäitus "Ajatelg".
Ilmus almanahh "Realist 19".
Emakeeleklassis avati E. Peterson-Särgava pilt.

ilmus Märt Karmo raamat "Must-kuldne müts me peas"

2012 Muusikaklassis avati vil! Veljo Tormise pilt.
2012 Avati väikese maja keldrisaal.