Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Lipp Deviis Märk Lõpumärk

ÜKS KÕIKIDE, KÕIK ÜHE EEST!

Reaali hüüd

Müts

Esimest korda võeti lõpumärk ja müts kasutusele 1921. aastal.
Tutvu ka Tallinna Reaalkooli vormimütsi statuudiga.

Sõrmus

Sõrmusel oli R-i asemel nõukogude ajal TK, aga selle kujundus meenutas kaudselt R-i.

Pudi rida

Pudi rida on realistide eriline liikumisviis tähtsatel kooliüritustel. Kõnnitakse üksteise järel, käed selja taga, tõsine ilme näol. Täisnurgad võetakse välja. Pudi Rida nimetus on tulnud legendaarse õpetaja Paul Ederbergi hüüdnimest PUDI. Sellisel viisil nõudis ta tunni algul õpilaste liikumist ühelt korruselt teisele füüsikakabinetti. Pudi reas liigutakse näiteks kooli sünnipäeval ühisele tordisöömisele, HABEme peapesemisele, vilistasüritustel.

Reaali Vaim

Reaali vilistlase Henn Saari arvates on Reaali Vaimul kolm komponenti - keskmisest kõrgemale ulatuv õpetajate legendaarsusaste, tavalisest süvemale ulatuv ühistunne ja ainulaadne sümbolkommete palett.