Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Tallinna Reaalkooli hoone püstitati 1881-1883 rahvusvahelisel arhitektuurikonkursil väljavalitud projekti järgi, arhitekt M. Höppener, insener C. Jacoby. Kolmekorruselise, lameda kelpkatusega historitsistliku hoone peafassaadi liigendab rustikaalsete pilastritega portikus, mille lõpetab kolmnurkne frontoon. Peakorruseid kaunistavad pilastrid ja karniisid. Külgfassaadile avanevate aula akende vahele on paigutatud karüatiidid, skulptor A. Volz.

Hoone on üldjoontes säilitanud oma algse plaanilahenduse. Ruumid on paigutatud ümber keskse piduliku trepikoja ja selle kõrval läbi II ja III korruse ulatuva aula, millesse galeriina avanevad III korruse koridorid.

Septembris 2000 lõppes üle aasta väldanud Tallinna Reaalkooli ajaloolise hoone renoveerimine, arhitekt K. Etverk, sisekujundus T. Lõhmus, teostus AS Merko Ehitus. Hoonele on lisandunud IV korrus, muutmata hoone ajaloolist välisilmet. Võimaluste piires on taastatud teadaolevad algsed värvilahendused.

Pilte koolihoonest saab vaadata pildigaleriist.