Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Reaali Poisi 90. sünnipäeva puhul toimus Tallinna Kesklinna Põhikooli majas algklassides kunstinäitus. Poissi joonistati, maaliti ja vooliti. Eriilmelised tööd kaunistasid kogu nädala koolimaja koridore ning Kesklinna Põhikooli Õpilasesinduse abiga valiti välja ka toredamad tööd. Seekord jäi reaalikatest silma järgmiste autorite looming:
Elise Adele Agarmaa, Mia Saar, Elinora Eks, Sten Erik Lillemäe, Julius Raid ja Liisa Pruuli.