Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


2017 tervishoiumuuseum   Üheksandad klassid läbisid 5-nädalase bioloogiatsükli Tervishoiumuuseumis. Kuulati palju põnevaid loenguid ning tehti mitmeid laboratoorseid töid ja teste. Muuseumitunnid olid elamusterohked.

RSS