Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


polevkivi4 2017   12. oktoobril külastasid 9. klassid oma klassijuhatajate ja geograafiaõpetajate juhtimisel Ida-Virumaa tööstusmaastikke. Õppekäigul tutvuti Eesti kaevandusmuuseumiga, kus saadi ülevaade põlevkivi kaevandamise ja töötlemise ajaloost ning turniti aherainemägedel. Õppekäigu naelaks kujunes matk Põhja-Eesti pankrannikule Saka klindil. Õpilastel avanes tore võimalus koguda kivimeid ja kivistisi.
Teel Kohtla-Nõmmele peatuti Järve mõisas, kus meenutati Vabadussõja alguspäevi ning süüdati küünlad Vabadussõjas langenud õpilassõduri Harald Triegeli mälestuseks. 

RSS