Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


2017 Norra  

24. septembrist – 1. oktoobrini viibivad 8. klassi õpilased Laura Greta Kalvik, Lore Karilaid, Kevin Kongi ja Martin Velbri, koos õpetajate Riin Saare ja Egle Pihlapiga, projekti „Accompany me!“ raames Norras. Kohtumise käigus tutvutakse kohaliku ettevõttega, kes toodab prügist energiat, õpitakse videotegemise algtõdesid ning tehakse külastatud ettevõttele reklaamvideo. Lisaks on seekord projektiga kaasas ka Ene Saar ja Tiina Talvi, kes kohtuvad kohaliku kooli juhtidega ja tutvuvad Norra haridussüsteemiga.

Õppereis on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmi Erasmus+ projekti raames.