Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Üleriigilise GLOBE keskkonnaalaste uurimistööde konkursil saavutas gümnaasiumiastmes II koha Maike Mona Širinov "Ravimite mõju Läänemere kirpvähkidele" (juhendajad Tiina Talvi ja Natalja Kolesova). Palju õnne!

Tallinna Reaalkoolist osalesid konkursil tublilt ka Johanna Madleen Rodima, Karl Erik Märtson ja Liina Vesilind.

RSS