Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


2017 9b
9.b klassi kava "Tants läbi aja"
 

12. aprillil toimus Tallinna Reaalkooli 16. võimlemispidu. Osales 200 õpilast ja esitati 13 omaloomingulist liikumiskava.

5.-6.kl. osas läks üldvõit 6.a klassl kavale "Koristajate unistus" ja 7.-9.kl. osas 9.b kl. kavale "Tants läbi aja". Eraldi tunnustati järgmisi kavade autoreid Anett Sandberg, Emilie Susi, Anett Veskimägi, Sirle Saareväli, Emma Oper, Aleksandra Maitse, Emma Vaserik.

Liikumispidu lõppes hoogsas tantsurütmis meie rütmika- ja tantsuõpetaja Märt Agu juhtimisel.

Aitäh kõigile osavõtjatele!