Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


2017 KristjanLemmsalu  

Tallinna Reaalkool tähistab nutikuud erinevate koolisiseste üritustega. Näiteks külastavad 7. ja 10. klassi ainetunde igapäevaselt tehnoloogiat kasutavad külalisõpetajad, kes räägivad digioskuste tähtsusest. Oleme palunud vanemate klasside õpilased oma digioskusi tutvustama noorematele koolikaaslastele. 5. ja 6. klassid võistlevad informaatika ainetunnis infootsingu mängus, et leida kooli osavaim infootsija. Nutikaid lahendusi!

Tutvu Nutikuu ülelinnaliste ürituste ajakavaga (uueneb pidevalt!).