Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


 2017 Silma  

30. märtsil viibis 7.A klass kogu koolipäeva looduses. Külastasime Silma Looduskaitseala ning meie päevateema oli lindude ränne. Nägime palju rändlinde, kes on asunud juba pesitsema või on Loode-Eestis läbirändel: hallhaned, kühmnokk-luiged, hõbehaigrud, laugud, merikotkad, hõbekajakad jpt. Erakordne oli, et kuulsime üsna harva esinevat lindu nagu hüüp. Päeva jooksul õppisime äpi abil linde määrama, kuulasime ka loengut lindude rändest ning matkasime kaitsealal. Oli tore päikesepaisteline õuesõppepäev. Õpilastega olid kaasas klassijuhataja Mirja Särg ja bioloogiaõpetaja Tiina Talvi.

RSS