Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Õpilaste teadustööde riikliku konkursi teise vooru ehk Õpilaste teadusfestivalile pääsesid 10 Reaalkooli õpilast:

2017 Huntsaar Maria Keridon  
 • Maria Huntsaar (12. kl) – Hundi kuvand meedias ja selle seos kariloomadele tekitatud kahjudega. Juhendaja: Tiina Talvi;
 • Karl-Ander Kasuk (12. kl) – Polümeermembraan─elektrolüüt kütuseelemendi katalüsaatorite Pd nanoosakeste ja PtPd sulami nanoosakeste süntees ning karakteriseerimine. Juhendaja: Heili Kasuk.
 • Maria Keridon (11. kl) – Farmakogenoomika rakendamise võimalused. Juhendaja: Lili Milani;
 •  
 • Liisa Marie Kerner (11. kl) – Kanepi mõju inimorganismile ning teadmised kanepist TRK ja Viborg Katedralskole gümnaasiumiõpilaste hulgas. Juhendaja: Kersti Veskimets;
 • Maris Kluge (12. kl) – Drosophila melanogaster’i kahe silmaspetsiifilise enhanserliini ekspressiooni tugevuse võrdlus. Juhendaja: Mari Palgi;
 • Henri Kopra (12. kl) – Natsume Sōseki elulugu ning tõlkekvaliteedi võrdlus romaani "Botchan" näitel. Juhendaja: Tiia Niggulis;
 • Karmen Markov (12. kl) – Taimetoitluse populaarsuse põhjused ja taimetoitlaste teadlikkus selle toimest organismile. Juhendaja: Kersti Veskimets;
 • Mirel Mesila (11. kl) – Proteiinkinaasi Aurora B jaoks biligandsete inhibiitorite arendamine ning biokeemilise mitte-radioaktiivse inhibeerimismeetodi väljatöötamine. Juhendaja: Darja Lavõgina;
 • Laima Šusta (9. kl) – Merekarbid loodusliku uurimisobjektina interdistsiplinaarse praktilise töö arendamisel. Juhendaja: Darja Lavõgina;
 • Teet Egert Vaabel (12. kl) – Mesila kui ökoloogiline konsortsium. Juhendaja: Tiina Talvi. 

Palju õnne!

RSS