Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Sisseastumistestid 7. klassi toimuvad 18. märtsil 2017 kell 11.00.

Sisseastumistestidele saab registreeruda 1. - 16. märtsini 2017 kooli kodulehel avaneva infosüsteemi kaudu.

18. märtsil palume õpilasel kaasa võtta õpilaspilet, klassitunnistuse kinnitatud koopia, kirjutus- ning joonestusvahendid ja vahetusjalanõud.

Sisseastumistestide tulemused ja vestlusele kutsumise aeg avalikustatakse 24. märtsil 2017 (pealelõunasel ajal) kooli infosüsteemi kaudu.

Vestlused õpilase ja vanemaga toimuvad 27.- 31. märtsil 2017.

Otsusest lapse 7. klassi õpilaskandidaadiks vastuvõtmise või varunimekirja jäämise kohta teavitab kool vestlusele kutsutud õpilase vanemat hiljemalt 7. aprillil 2017 kooli infosüsteemi kaudu.

RSS