Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


GLOBE Eesti keskkonnaalaste uurimistööde üleriigilisel konkursil saavutas gümnaasiumi astmes I kohta Kai-Brith Kalda uurimistöö "Akendest langeva päikesekiirguse mõju elumaja küttekulule ja valgustatusele Eesti näitel" ja III koha Liisa Sakermani uurimistöö "Suviodra umbrohtumus ja terasaak sõltuvalt mullaharimisviisist mahe- ja tavaviljeluses." Žürii poolt märgiti ära Laima Šusta uurimistöö "Merekarbid loodusliku uurimisobjektina interdistsiplinaarse praktilise töö arendamisel". Konkursil osalejad saavad oma teadusuuringuid tutvustada üleriigilisel õpilaste keskkonnauurimustööde konverentsil, mis toimub 16.-17. septembril 2016 Suure-Jaani Gümnaasiumis. Loe täpsemalt ...

Täname õpilasi ja juhendajaid tehtud töö eest!

 

RSS