Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


Tallinna Reaalkooli 2.- 12. klasside aktus toimub 1. septembril kell 10.00 staadionil. 

1. ja 12. klasside aktus kell 12.00 aulas.

8.45

 

mütside kätteandmine 7.c klassile POISI juures

9.00

 

mütside kätteandmine 134. lennule POISI juures

9.30

 

Pärnu mnt maja avatseremoonia, osalevad 2.- 4. klassi õpilased

 

Klassijuhatajatund enne aktust

kell 9.00   

 

Klassijuhatajatund pärast aktust

5.a  

H. Kaasik 

208 

 

6.a

H. Roos

107

5.b  E. Pihlap 307   6.b  M. Kell  307 
7.b T. Niggulis 302  

7.a   M. Särg  111
7.c K. Taliaru 111   8.b G. Rehtla 302
8.a K. Kupits 206   8.c P. Karu 403
10.a T. Turulinn 303   9.a A. Pent 204
10.b K. Koit 304   9.b H. Ahuna 405
10.c V. Raja 401   9.c M. Kanne 206
12.a K. Vahenurm 305   11.a T. Luuk 401
12.b E. Viil 204   11.b N. Sinjukina 208
12.c A. Talts 205   11.c M. Somelar 305
          132. lennu staap 205
          134. lennu akadeemiline sissejuhatus 303 ja 304

RSS