Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


5. augustil algavad Rio de Janeiro olümpiamängud ja koos sellega ka järjekordne Reaalkooli ennustusvõistlus. Ennustamises keskendume seekord põhiliselt Eesti sportlaste etteastetele, proovime ära arvata nende saavutatavaid kohti ja omavahelist paremust. Mõned küsimused puudutavad ka üleilmseid sporditähti ja nende võimalikke võite ning eestlastele huvipakkuvaid sportmänge nagu jalg- ja korvpall. Kokku on 40 valikvastusega ennustusküsimust ja iga küsimuse eest on võimalik saada 1 punkt. Küsimused ei ole omavahel seotud. Nt kui parimaks kettaheitjaks on pakutud Gerd Kanter, kuid selleks osutub Martin Kupper, siis selle eest punkti ei saa, kuid kui järgmises küsimuses on parima kettaheitja kohaks pandud 1-2, ja Kupper tuli esimeseks, siis saab punkti, mis sest, et eelmise küsimuse loogika järgi oleks selleks pidanud tulema Kanter, kes täielikult ebaõnnestus ja jäi näiteks kolmandaks. Võidab see, kes kogub enim punkte. Võitjatele jällegi auhinnaks igavene au ja kuulsus ning midagi materiaalselt sümboolsemat 1. septembri aktusel.

Osalema on oodatud kõik Reaalkooli ja Kesklinna Põhikooli õpilased, vilistlased, õpetajad, töötajad, lapsevanemad ja teised Reaali kogukonna liikmed. Kes soovib, võib osaleda mitme ennustusvariandiga (siis palume nime järgi märkida variandi number), kuid auhindade jagamisel läheb arvesse ainult enim punkte kogunud variant.