Kontaktinfo

Aadress: Estonia pst. 6 Tallinn 10148
Valvelaud: 699 2023
Sekretär: 699 2026
I kl: 699 2027 (väike maja)
II - IV kl: 614 0074 (Pärnu mnt maja)
V - XII klass: 699 2025
E-post: real@real.edu.ee


5.−8. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

  • I poolaasta: 20.01.2017
  • II poolaasta: 09.06.2017

9. klassis hinnatakse kokkuvõtvalt kaks korda õppeaastas:

  • I poolaasta: 20.01.2017
  • II poolaasta: 29.05.2017

Õppe korraldusest tingitud erandid kokkuvõtvas hindamises

Klass    Õppeaine    I poolaasta   II poolaasta 
5.    kunst   04.11.2016   20.01.2017
6.    kunst   31.03.2017   09.06.2017
7.a ja 7.b    kunst   04.11.2016   20.01.2017
   informaatika   09.06.2017    
7.c    kunst   04.11.2016   20.01.2017
   informaatika   17.02.2017    
8.    kunst   31.03.2017   09.06.2017
   geograafia   04.11.2016   20.01.2017
9.    kunst   31.03.2017   09.06.2017
   tehnoloogia   04.11.2016   20.01.2017
   bioloogia   17.02.2017   13.04.2017
   informaatika       14.12.2016

RSS